Posty

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 125 Jaczowska Drużyna Harcerzy "Husaria" ul. Kwiatowa 1 67-200 Jaczów 125jdhhusaria@gmail.com ___________________________________________________________ ROZKAZ DRUŻYNOWEGO

Jaczów 29.03.2018r.

Rozkaz L2/2018

1. Stopnie 1.1 Otwieram próbę na stopień wywiadowcy druhom: Michałowi  Starzyńskiemu, Rafałowi Chwałkowi, Mateuszowi Mońce,  Gracjanowi Kuczyńskiemu, Filipowi Kurdkowi oraz Bartoszowi  Kociałkowskiemu.
2. Inne 1.1 Przypominam o biwaku 6-8 Grobla k. Jawora. 1.2 Przypominam o zgodach na przynależność do drużyny, termin  zdania kart 31 marca. 1.3 Warty na wielką sobotę: zastęp „Pancerni” od 7:30 do 10:00  zastęp „Dragoni” od 10:00 do 14:00 oraz zastęp „Rajtarzy” od  14:00 do 17:30.


                                                         Drużynowy 125 JDH "Husaria"
                                                                                                              ćwik Mikołaj Sokalski                                                        …
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 125 Jaczowska Drużyna Harcerzy "Husaria" ul. Kwiatowa 1 67-200 Jaczów 125jdhhusaria@gmail.com ___________________________________________________________ ROZKAZ DRUŻYNOWEGO

                                                                                                               Jaczów 18.03.2018r.

Rozkaz L1/2018

1. Sprawności 1.1. Zamykam z wynikiem pozytywnym i przyznaję sprawność  "Historyk" druhom: Stanisławowi Makarze oraz Michałowi  Starzyńskiemu 1.2. Zamykam z wynikiem pozytywnym i przyznaję sprawność  "Szperacz" druhowi Hubertowi Olejarzowi 1.3. Zamykam z wynikiem pozytywnym i przyznaję sprawność  "Poszukiwacz" druhowi Stanisławowi Makarze                                                         Drużynowy 125 JDH "Husaria"
ćwik Mikołaj Sokalski                                                                                                                                  "Hetman"